MOTTO: (…) Artele marţiale, oricare ar fi ele,
nu sunt decât o uşă deschisă spre
limite ce urmează a fi depăşite,
în acest domeniu, măsura
supraomului nu o dă aprigul
luptător cumplit, ci acela care
ajunge să descopere, prin sentimentul
armoniei şi al plenitudinii interioare,
propria-i împlinire fizică şi spirituală,
împlinire ce-l ajută să priceapă
prin practică înţelesurile pe
care cuvintele nu le pot desluşi.
MICHEL RANDOM

Continue reading “AGON: ARTE MARŢIALE – DE LA UESHIBA MORIHEI LA BRUCE LEE…”